Sărbătorește ziua de naștere Ksisters cu noi
ro lei

Condiții de Afaceri

І. Dispoziții generale

1. Acești Termeni și condiții comerciale (denumiți în continuare și "Termeni și condiții") reglementează relația dintre părțile la contractul de vânzare în cazul în care, pe de o parte, Ksisters s. r. o., (administrator al magazinului online www.Ksisters.ro) înregistrată la Bajkalská 45G, 821 05, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53143230, înregistrată în Registrul Comerțului de la Tribunalul Districtual I din Bratislava, secțiunea: s. r. o., dosar nr. 146321/B (denumit în continuare și "Ksisters" sau "Vânzătorul") și Cumpărătorul, pe de altă parte.

2. Cumpărătorul este o persoană fizică care a încheiat un contract de vânzare cu vânzătorul și a achiziționat bunuri de la vânzător prin intermediul magazinului online de pe site-ul www.ksisters.ro și care are dreptul de a solicita răspunderea pentru defectele bunurilor (denumit în continuare "cumpărătorul").

3. Prezentul regulament și contractul de vânzare sunt în limba română.

II. Securitatea și protecția informațiilor

1. În momentul achiziției, cumpărătorul furnizează următoarele informații:
- numele și prenumele / denumirea comercială,
- reședința permanentă / sediul social;
- adresa de e-mail;
- numărul de telefon.
- În cazul în care cumpărătorul este un întreprinzător și are și un număr de TVA, atunci acesta va furniza și aceste informații;

Aceste date sunt necesare pentru identificarea cumpărătorului și pentru comunicarea ulterioară în vederea livrării bunurilor.

2. Condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și specificațiile privind datele cu caracter personal specifice la care cumpărătorul își dă consimțământul sunt cuprinse în secțiunea Securitatea și protecția datelor cu caracter personal «Protecția datelor cu caracter personal».

3. Ca parte a procedurii de reclamație, sunt necesare următoarele informații de la clienți: nume, prenume, adresă, număr de telefon și adresă de e-mail. Toate datele cu caracter personal obținute în acest mod vor fi prelucrate exclusiv în scopurile necesare pentru procedura de reclamație. Clientul are dreptul de a-și modifica datele cu caracter personal, inclusiv dreptul de a solicita o explicație și/sau de a solicita ștergerea datelor introduse în mod eronat, precum și alte drepturi acordate prin lege.

4. Cumpărăturile și plățile prin intermediul magazinului online sunt sigure. Toate tranzacțiile efectuate în Ksisters sunt protejate prin protocolul Secure Sockets Layer (SSL). Pentru siguranța dumneavoastră, toate plățile efectuate cu cardul de plată sunt procesate în timp real, cu verificarea imediată a datelor bancare.

Toate datele pe care ni le furnizați sunt criptate cu ajutorul tehnologiei de criptare a datelor SSL. Acest proces avansat de criptare a datelor garantează că datele personale nu pot fi interceptate în timp ce trec de la computerul dumneavoastră la computerul nostru sau de la computerul nostru la bancă. Datele cu caracter personal sunt transmise în formă criptată de la computerul dumneavoastră la serverul de autorizare al băncii și nu sunt stocate pe serverul furnizorului. Pentru a verifica dacă browserul dvs. este în modul securizat atunci când plasați o comandă, căutați pictograma cu lacăt la începutul barei de adrese a browserului dvs.

III. Încheierea contractului de vânzare

1. Contractul se încheie pe cale electronică, la distanță (prin e-mail), adică pe baza comenzii electronice a Cumpărătorului (prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul transmite o ofertă de încheiere a unui contract de vânzare), care este confirmată de Vânzător (acceptarea ofertei).

2. Contractul de vânzare este creat prin trimiterea comenzii către Cumpărător și prin acceptarea comenzii de către Vânzător. Vânzătorul confirmă imediat această acceptare cumpărătorului printr-o scrisoare informativă la adresa de e-mail specificată în comandă. Cumpărătorul poate găsi un link către versiunea actuală a Termenilor și condițiilor în scrisoarea de informare.

3. În temeiul contractului de vânzare, vânzătorul se obligă să transfere cumpărătorului bunurile care fac obiectul achiziției, iar cumpărătorul se obligă să accepte bunurile și să plătească vânzătorului prețul de achiziție. Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra articolului până la plata integrală a prețului de achiziție. Vânzătorul trimite bunurile la transportatorul desemnat pentru a fi livrate cumpărătorului final. Vânzătorul trebuie să livreze cumpărătorului articolul achiziționat în cantitatea, calitatea și modelul convenite. Cu excepția cazului în care s-a convenit asupra modului de ambalare a bunurilor, vânzătorul va ambala bunurile în modul necesar pentru conservarea și protecția acestora. De asemenea, vânzătorul va ambala bunurile pentru transport în același mod.

IV. Preț și condiții de plată

1. Cumpărătorul va primi bunurile la prețul în vigoare la momentul plasării comenzii. Cumpărătorul are posibilitatea de a verifica prețul total, inclusiv TVA și toate celelalte taxe, înainte de a plasa comanda.

2. Vânzătorul acceptă condițiile de plată disponibile aici.

3. Bunurile rămân în proprietatea vânzătorului până la plata integrală a acestora. Riscul de deteriorare a bunurilor se transferă în momentul livrării bunurilor către cumpărător. În cazul în care bunurile sunt trimise prin ramburs, informațiile privind condițiile de plată nu se pot modifica.

V. Condiții de livrare

1. Condițiile de livrare a bunurilor în termenul contractual sunt următoarele:
- inspecția ordinului;
- disponibilitatea bunurilor comandate în cantitatea prevăzută în comanda electronică;
- plata conform informațiilor de pe ksisters.ro website.

2. Termenul de livrare pentru produsele oferite de vânzător este, în majoritatea cazurilor, de 5 zile lucrătoare din momentul confirmării comenzii, cu un termen maxim de livrare de 12 zile lucrătoare. De obicei, comanda este transferată către transportator în termen de 1 zi lucrătoare de la confirmarea comenzii. Termenul de livrare poate fi prelungit, inclusiv în cazul în care informațiile pentru trimiterea comenzii sunt insuficiente.

3. Posibile modalități de livrare a mărfurilor în România:
- Livrarea bunurilor la adresa de livrare prin ramburs. Bunurile sunt trimise de către transportator. Transportatorul livrează coletele în zilele lucrătoare, de obicei în termen de 48 de ore de la expedierea bunurilor. Termenele de livrare menționate sunt doar orientative și se bazează pe termenele de livrare preconizate de transportator.
- Mărfurile sunt livrate la adresa sau la sucursala transportatorului fără plata în numerar la livrare. Bunurile sunt livrate în aceleași condiții ca și în cazul livrării contra ramburs, cu excepția faptului că cumpărătorul convine cu vânzătorul asupra unei metode individuale de plată. Cumpărătorul trebuie să primească bunurile de la o terță parte (partenerul de transport al vânzătorului).

4. Obligația vânzătorului de a livra marfa comandată este îndeplinită prin transportul și predarea mărfii către transportator (serviciu de transport) pentru escortarea ulterioară la locul de destinație. Răspunderea pentru pierderea accidentală, deteriorarea sau distrugerea bunurilor trece la cumpărător în momentul acceptării bunurilor sau în momentul în care cumpărătorul avea obligația de a accepta bunurile, dar nu a făcut acest lucru cu încălcarea termenilor din contract de vânzare.

5. Vânzătorul poate percepe o taxă pentru livrarea bunurilor. Informații detaliate privind costul și condițiile de livrare pot fi găsite în fila de livrare. În plus, informațiile privind prețul, data și costul livrării sunt furnizate în timpul procesului de comandă și sunt confirmate de Ksisters într-un e-mail trimis cumpărătorului. Un document fiscal (factură) este livrat cumpărătorului împreună cu bunurile. Toate prețurile includ TVA.

VI. Retragerea din tratat

1. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract fără un astfel de motiv în termen de 14 zile calendaristice de la primirea bunurilor sau de la încheierea contractului de servicii. Cu toate acestea, Ksisters oferă cumpărătorilor posibilitatea de a se retrage din contract în termen de 90 de zile de la primirea comenzii, prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail a vânzătorului [email protected] cu privire la retragere în termenul menționat mai sus. Formularul de retragere pentru exercitarea dreptului consumatorului de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare poate fi descărcat aici.

Trimiteți bunurile care urmează să fie returnate la adresa Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, Okres Raca. În cazul în care dorește să își exercite dreptul de retragere din contract, consumatorul trebuie să trimită la adresa de contact a vânzătorului comanda returnată, împreună cu toată documentația, cum ar fi factura originală, eșantioanele, instrucțiunile și alte documente pentru bunuri care i-au fost livrate împreună cu bunurile, dar nu mai târziu de 14 zile de la data notificării retragerii din contract.

2. Consumatorul nu se poate retrage din contract în cazul în care:
- vânzarea de bunuri realizate în funcție de cerințele specifice ale consumatorului, bunuri realizate la comandă sau bunuri concepute special pentru un consumator;
- vânzarea de bunuri care se strică repede;
- în cazul în care termenul de valabilitate al produsului a expirat în timp ce produsul se află în posesia consumatorului;
- vânzarea de bunuri ambalate în ambalaje de protecție care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau de igienă și al căror ambalaj de protecție a fost deteriorat după livrare;
- vânzarea de bunuri care, prin natura lor, pot fi amestecate în mod inseparabil cu alte bunuri după livrare.

VII. Răspunderea pentru defecte și garanție

1. Termenii și condițiile de garanție pentru bunuri sunt reglementate de prezentul regulament și de dispozițiile legale românești aplicabile.

2. Ksisters răspunde pentru defectele apărute după ce bunurile au fost predate de către cumpărător în timpul perioadei de garanție (garanție). Perioada de garanție pentru toate bunurile oferite în magazinul online Ksisters este de 24 de luni, cu excepția cazului în care pe bunuri este indicată o perioadă mai scurtă. Perioada de garanție începe la primirea bunurilor de către cumpărător.

VIII. Reclamație

1. În cazul în care se constată un defect la livrare, Ksisters va compensa cumpărătorul sub forma unui cupon (o reducere rezonabilă la următoarea comandă). De asemenea, achizitorul poate solicita remedierea defectului sub forma unor bunuri de înlocuire. În cazul în care remedierea defectului este imposibilă sau nerentabilă pentru Ksisters, cumpărătorul poate solicita o reducere a prețului de achiziție și - în cazul unui defect semnificativ - poate renunța la contractul de vânzare-cumpărare.
Cumpărătorul trebuie să informeze vânzătorul cu privire la dreptul pe care l-a ales prin raportarea defectului.

2. Mărfurile sunt considerate defecte, în special dacă nu au caracteristicile obișnuite sau reprezentate, nu sunt conforme cu destinația lor, nu îndeplinesc cerințele legale sau nu au fost livrate în cantitatea convenită. Hipersensibilitatea sau o reacție alergică la bunurile livrate nu constituie un motiv pentru a recunoaște bunurile ca fiind defecte. De asemenea, viciile produselor cadou sau gratuite care nu fac obiectul comenzii nu reprezintă un defect al produselor. Fotografiile produselor din magazinul nostru online au doar scop ilustrativ și nu reprezintă o descriere obligatorie a caracteristicilor produsului (de exemplu, ambalajul poate fi diferit din cauza modificărilor aduse de producător).

3. Întrebările referitoare la plângere trebuie trimise la adresa [email protected] împreună cu formularul de plângere disponibil aici. Atunci când completați formularul, nu uitați să descrieți care este defectul și să atașați fotografii ale bunurilor defecte (dacă este posibil). Produsul pentru care se face reclamația, după confirmare, trebuie să fie trimis împreună cu formularul completat la următoarea adresă: Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, Okres Raca.

4. Ksisters va informa clientul cu privire la tratarea reclamației, în special cu privire la primirea reclamației și la tratarea pozitivă sau negativă a acesteia, prin e-mail sau mesaj text. De asemenea, Ksisters poate contacta clientul prin telefon.

5. Reclamația va fi tratată imediat. Prelucrarea reclamației, inclusiv remedierea defectului, nu depășește în mod normal 30 de zile. În caz contrar, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare. Cumpărătorul este obligat să ajute Ksisters să respecte termenul menționat mai sus.

6. În cazul unei reclamații pozitive, Ksisters va suporta costurile de returnare a bunurilor.

7. Despăgubirile pentru nerespectarea obligațiilor care decurg din relația contractuală se plătesc în conformitate cu cerințele legale. Trebuie respectate toate instrucțiunile de pe ambalaj și din prospecte. Nu se acceptă nicio răspundere pentru orice aplicare și/sau prelucrare care se abate de la aceasta.

IX. Program de loialitate - Clubul Ksisters

1. Prin cumpărarea de produse din magazinul online Ksisters deveniți membru al programului de loialitate Ksisters club (denumit în continuare programul de loialitate sau clubul Ksisters).

2. În cadrul programului de fidelitate, membrul primește o rambursare Keshbek în contul său de fidelitate pentru achizițiile de produse cosmetice din magazinul online Ksisters. Valoarea creditului Loyalty Cashback creditat corespunde valorii achiziției în RON.

3. Cu cât un membru al Programului de loialitate cumpără mai multe produse, cu atât primește mai multe beneficii. Nivelurile de loialitate și beneficiile sunt disponibile aici.

4. Keshbek acumulat nu poate fi vândut sau oferit cadou și nici nu poate fi schimbat în numerar. Membrul programului de loialitate poate folosi Keshbek acumulat doar pentru a plăti până la 50% din costul produsului.

5. Perioada de utilizare a Keshbak-ului este de 1 an la fiecare achiziție. Cumpărătorul își poate verifica Keshbak-ul disponibil prin intermediul site-ului web, prin logare sau prin verificare în coșul de cumpărături la checkout.

6. Ksisters nu va fi răspunzător pentru posibila utilizare abuzivă a Kesbeck de către o terță parte, cu excepția cazului în care pierderea accesului la cont a fost notificată în timp util de către membrul programului de fidelizare.

7. Ksisters își rezervă dreptul de a încheia sau întrerupe Programul de fidelizare în orice moment. De asemenea, Ksisters își rezervă dreptul de a modifica sistemul Kesbeck.

8. În cazul încetării sau întreruperii Programului de fidelizare, Ksisters se angajează să informeze membrii Programului de fidelizare pe site-ul web Ksisters. Orice Keshbek nefolosit înainte de încetarea sau întreruperea programului de fidelitate va fi anulat.

9. Calitatea de membru al clubului Ksisters și serviciile asociate sunt gratuite.

10. Un membru al Programului de loialitate poate fi exclus din clubul Ksisters în orice moment, prin voința sa. În acest caz, clientul trebuie să trimită o cerere de anulare la adresa de e-mail: [email protected]

X. Program de sesizare

1. Eligibilitate.

Programul de recomandare este disponibil numai pentru clienții Ksisters care au împlinit vârsta de optsprezece (18) ani la momentul participării.
Participarea dvs. la Programul de recomandare și utilizarea linkului de recomandare sau a codului promoțional constituie acordul dvs. deplin și necondiționat cu privire la termenii și condițiile stabilite în acești Termeni și Condiții, precum și cu privire la deciziile și interpretările Ksisters, care sunt definitive și obligatorii în toate aspectele legate de Programul de recomandare.

Un nou client în cadrul Programului de recomandare (denumit în continuare "Recomandări") este o combinație între un număr de telefon unic și o adresă de e-mail (cele care nu sunt utilizate la plasarea comenzilor pe site-ul web Ksisters din orice domeniu).

Dacă sunteți un client nou, aveți posibilitatea de a obține o reducere atunci când plasați prima dvs. comandă, valoarea reducerii este stabilită de Ksisters la discreția sa exclusivă. Pentru a face acest lucru, trebuie să folosiți un link de recomandare sau un cod promoțional de recomandare furnizat de un prieten. Pentru ca codul de recomandare să se aplice, trebuie să fiți înregistrat sau conectat la site și nu trebuie să existe achiziții reușite în contul dvs.

2. Informații generale despre programul de trimitere.

În cazul în care îndepliniți cerințele specificate care determină eligibilitatea dumneavoastră pentru Programul de recomandare, puteți participa după ce ați cumpărat produsele oferite pe site. În termen de 48 de ore de la primirea primei tale comenzi, vei fi înscris automat în Programul de recomandare și, în calitate de membru, vei putea primi în viitor un cashback de 25 RON în contul tău ksisters club (denumit în continuare "Cashback").

Dacă doriți să renunțați la Programul de recomandare, vă rugăm să ne contactați la: [email protected]

După cum s-a menționat mai sus, la 48 de ore după ce primiți prima comandă, contul dvs. va genera un link special sau un cod promoțional (denumit în continuare "Link de recomandare") care va fi disponibil în contul dvs. personal /my-ksisters-club.

Puteți partaja link-ul de recomandare cu potențialii clienți noi.

Pentru comenzile plasate de către persoanele recomandate care intră pe site-ul Ksisters prin intermediul linkului dvs. de recomandare sau care utilizează codul dvs. promoțional la prima lor comandă, veți primi Cashback, pentru care persoana recomandată trebuie să fi primit prima lor comandă în valoare de 150 RON sau mai mult.

Puteți utiliza Keshbeck în același mod ca și în cadrul Programului de loialitate.

3. Obținerea cashback-ului

Reducerea va fi creditată în contul dumneavoastră din Programul de loialitate.

Keshbek va fi creditat pentru utilizarea linkului dvs. de recomandare sau pentru aplicarea codului dvs. promoțional, și sub rezerva altor cerințe stabilite în aceste Reguli, în termen de 48 de ore după ce persoana recomandată primește prima sa comandă.

XI. Soluționarea alternativă a litigiilor

1. Cumpărătorul are dreptul de a solicita o rambursare din partea vânzătorului (prin e-mail la [email protected]) dacă nu este mulțumit de modul în care vânzătorul a tratat reclamația sa sau dacă consideră că vânzătorul i-a încălcat drepturile.

2. Vă informăm cu privire la posibilitatea de a utiliza platforma europeană SOL ("platforma SOL"). Platforma SOL este un site web interactiv, gratuit și accesibil pe internet, în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene, creat pentru consumatorii și comercianții care doresc să soluționeze litigiile pe cale extrajudiciară. Puteți accesa platforma SOL la următoarea adresă de internet.

XII. Dispoziții finale

1. Cumpărătorul recunoaște și este de acord că drepturile și obligațiile dintre Vânzător și Cumpărător sunt guvernate de acești Termeni și Condiții Generale și de prevederile legale relevante ale Legii privind protecția consumatorilor din România.

2. Alte aspecte care nu sunt reglementate în mod expres în acești Termeni și condiții generale sunt reglementate de legislația aplicabilă în vigoare la momentul încheierii contractelor individuale de cumpărare.

3. Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul confirmă că a citit acești Termeni și condiții generale și că este pe deplin de acord cu aceștia.

4. În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentelor condiții devin nevalabile în totalitate sau parțial, valabilitatea celorlalte clauze nu va fi afectată, iar celelalte clauze vor rămâne în vigoare și vor produce efecte depline.

5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a face orice modificări la acești termeni și condiții de afaceri fără o notificare specifică. Modificările se aplică de la data publicării și sunt obligatorii pentru cumpărător.

6. Dispozițiile clauzei anterioare nu se aplică în cazul în care acești termeni și condiții sau o parte esențială a contractului se modifică în cursul achiziției - în acest caz, vânzătorul va notifica acest lucru cumpărătorului și îi va acorda dreptul de a se retrage din contract.

Prezentele condiții de afaceri intră în vigoare la 28 noiembrie 2022.

Regulile pot fi descărcate aici.

Prin abonare, sunt de acord cu termenii și condițiile